บริษัท นครโรลเลอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทฯ เป็นโรงงานที่ผลิตลูกกลิ้ง ยางและเหล็ก เพื่อการอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
เงินเดือน,ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครโรลเลอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
บจก. นครโรลเลอร์ อุตสาหกรม / ถ. พระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร