เป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องส่งออกรายใหญ่ดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดา/บุตรเสียชีวิต
  • กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานป่วย
  • การปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • เงินของขวัญแต่งงาน
  • เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด
10 ตำแหน่ง
1.
14 ต.ค. 62
Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายผลิต
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
2.
14 ต.ค. 62
ประสานงานขายต่างประเทศ/ผลิตภัณฑ์บรรจุสด
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
14 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
4.
14 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
5.
14 ต.ค. 62
จป. วิชาชีพ
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
6.
14 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
14 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุสด
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
8.
14 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
9.
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
10.
14 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
99 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำตื้น - เขาปูน
ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 034-910-510
แฟกซ์: 034-910-518
เว็บไซต์: www.rkifood.com