เป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องส่งออกรายใหญ่ดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดา/บุตรเสียชีวิต
  • กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานป่วย
  • การปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • เงินของขวัญแต่งงาน
  • เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
99 หมู่ 1 ถนนท่าน้ำตื้น - เขาปูน
ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เว็บไซต์: www.rkifood.com