บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 83 ปี แห่งความมั่งคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และปี 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายการเติบโตและขยายสาขา
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
  • 2. สหกรณ์ออมทรัพย์
  • 3. ประกันอุบัติเหตุ
  • 4. ประกันสุขภาพ
  • 5. ประกันสังคม
  • 6. การฝึกอบรมและสัมมนา
  • 7. เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • 8. เครื่องแบบพนักงานสำหรับบางตำแหน่งงาน
  • 9. วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามประเพณี
ติดต่อ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-233-6920 # 223, 088-022-0614
เว็บไซต์: www.bui.co.th
ใช้งานแผนที่