วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ (R-Tech)
เปิดสอนระดับชั้น ปวช.และปวส. สาขาบัญชี ตลาด คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ และเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
สวัสดิการ
มีเงินเดือนประจำ มีโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ (R-Tech)
95/151 แจ้งวัฒนะ ซอย 3
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.r-tech.ac.th
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 356,52, และรถสวัสดิการทหารอากาศ