JobThai
บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
111/55 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลพาร์ค หมู่ที่ 11
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000