บริษัท โนะนามิ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีนาโน ที่เป็นสารกระตุ้นแสงโดยไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบอะพาไทต์หรือ ซิลิก้า สำหรับกำจัด ป้องกัน กลิ่นและแบคทีเรีย รวมถึงคุณสมบัติทำความ สะอาดตัวเอง สีกันความร้อนและทำความสะอาดตัวเองสำหรับหลังคา ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน โดย โคมไฟประหยัดพลังงานและหลอดไฟ LED
สวัสดิการ
ประกันสังคม เสื้อพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนะนามิ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
335/11 ถ. ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.nonami.co.th