บริษัท พี.พี โซลูชั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกและซื้อมาขายไป
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา, ค่าประกันสังคม, โบนัส, ค่าเลี้ยงรับรอง, เงินรางวัล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี โซลูชั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
91/13 ม.3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230