บริษัท เนส แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล ในโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการตัวแทนจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนส แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
11 ซ.ลาซาล 87 ถ.ลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260