ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเฟอร์นิเจอร์
ดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตเฟอร์นิเจอร์
23 ถ.เทพกษัตรี
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000