บริษัทประกอบกิจการรับทำการประกอบ ขาย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไข ดัดแปลง ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bisho Thailand Co., Ltd. บริษัท บิโช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่4 ซอยอุดมสุข14 ถนนสุขุทวิท103
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.okayama-bisho.co.jp