บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)จำกัด
- ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมทั้งการดูแลคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งสินค้า - ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม ฯลฯ -พนักงานขับรถทดสอบ
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - ประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนฌาปนกิจ - โบนัส - เงินช่วยเหลือๆ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)จำกัด
335/14 หมู่ที่9
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.nkt.co.th
วิธีการเดินทาง
1.รถเมล์ สาย 132,133,365 ลงป้ายโอ่งแตก เดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้าม นั่งวินมอเตอร์ไชค์ เข้ามาในซอยประมาณ 200 เมตร
ใช้งานแผนที่