ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จำกัด
55/239 หมู่ 9 ซอยเมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.parabolic.co.th