บริษัท พี.คอนแทรกเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าโครงการ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.คอนแทรกเตอร์ จำกัด
570 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310