บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด “ เราคือใคร? ”
เราคือผู้นำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและอาหารกระป๋อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตและความรู้ด้านการตลาด ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา
ภายใต้แบรนด์ ดังนี้
ปรัชญาของเรา “ เราจะไปไหน? ”
ความมุ่งมั่น
เป็นองค์กรที่น่าทำงาน Employer of Choice
ยึดมั่นคุณภาพสินค้า
คุณภาพสูง ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค มีคุณค่าทางอาหาร
ถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม “ เราทำอะไร? ”
เราต้องการเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของคนพิการเพื่อให้เกิดความสมดุลทางชีวิต และสังคมโดยได้ก่อตั้ง มูลนิธิ “ซาย มูฟเม้นท์” เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายในส่วนของการเคลื่อนไหว รวมไปถึงครอบครัวของเด็กพิการและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจพวกเขาในทางที่ดีขึ้น เพื่อก้าวสู่สังคมที่ปราศจากอุปสรรคทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ สิ่งแวดล้อม และทางจิตวิญญาณ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เวนเจอร์เทค 360 องศา
เวนเจอร์เทคเกอร์ (Ventureteckkers) ต้องการเป็นผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้ส่งเสริม แนวคิดหลักการดำเนินชีวิต และ มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรของเราให้มีความสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงของชีวิต ไปพร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เราเปรียบเสมือนสถานบันแห่งชีวิต ทั้งการให้โอกาส การเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรของเรา และมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำที่ดีเพื่อให้เกิดขึ้นทุกระดับ
ความต้องการของเรา “เราต้องการอะไร? ”
เรากำลังมองหาคนที่มีวิสัยทัศน์ หรือเจตนารมณ์เดียวกัน และคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตน เพื่อความสำเร็จ เพื่อมาสืบทอด DNA of Venturetekker เพื่อมาขับเคลื่อนองค์กร
ด้านโอกาสความก้าวหน้า “เราให้อะไร? ”
โอกาสที่เท่าเทียมกัน : พนักงานทุกระดับสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้ทุกตำแหน่ง
การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ : พนักงานจะได้รับการสอน ฝึกอบรม ให้เป็นผู้นำที่ดี ทั้งในองค์กร และชีวิตส่วนตัว
สวัสดิการ
 • เราให้ความสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าพนักงานทุกคน เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพที่ดีของพนักงาน คือความสำเร็จขององค์กร
 • • Yearly Salary Adjustment / ปรับเงินประจำปี
 • • Bonus / โบนัส (ยกเว้นพนักงานขาย)
 • • Incentive / ค่าจูงใจงานขาย
 • • Communication Allowance / ค่าโทรศัพท์
 • • Traveling Allowance / ค่าเดินทาง
 • • Diligent / ค่าเบื้ยขยัน
 • • Welfare Contribution (Wedding, Ordain and Death) / เงินสวัสดิการในโอกาสต่างๆ
 • • Reward for Recruitment / เงินรางวัลสำหรับการแนะนำคนมาทำงาน
 • • Badminton Court / เงินค่าเช่าคอร์ตแบดมินตัน
 • • Group Insurance / ประกันชีวิตกลุ่ม
 • • Social Security Fund / ประกันสังคม
 • • Medical Check-up / ตรวจสุขภาพประจำปี
 • • Annual Leave / สิทธิ์ลาพักร้อน ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน
 • • Company Trip / ท่องเที่ยวประจำปี
 • • Staff Party / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • • Free Product and Staff Price / สินค้าฟรีและสินค้าราคาพนักงาน
 • • Monthly Birthday Cake / เค้กประจำเดือนเกิด
 • • Uniform / เสื้อยูนิฟอร์ม
 • • Parking / ที่จอดรถ
8 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Executive Secretary/Secretary and Personal Assistant to CEO
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
2. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Sales Coordinator
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Key Account Mgr (ลูกค้ากลุ่ม Modern Trade) Lotus,Big C,Top
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง / ตามประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Merchandiser : พนักงานจัดเรียงสินค้า (กรุงเทพฯ)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง / ตามประสบการณ์
5. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ฝายขาย (QSR:ภัตตาคาร ร้านอาหาร)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง / ตามประสบการณ์
6. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sales/AE (ลูกค้ากลุ่ม Modern Trade) Big C, Lotus)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง / ตามประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Stock Warehouse
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
8. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Accounting Manager
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง / ตามประสบการณ์
ติดต่อ
238 ซอยลาดพร้าว 1 (แยก 14)
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02-513-7337
แฟกซ์: 02-513-7338
เว็บไซต์: www.venturetec.co.th
วิธีการเดินทาง
1. MRT ทางออกประตู 5 เข้าทางปากซอยลาดพร้าว 1 (มีวินมอเตอร์ไซค์) , 2. เข้าทางเทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว (มีวินมอเตอร์ไซค์) , 3. เข้าทางปากซอยลาดพร้าว 15 (มีวินมอเตอร์ไซค์) , 4. หากนำรถยนต์มาเอง มีที่จอดรถ