ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์แก้วในไทยมากว่า 60 ปี และได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทออสเตรเลียน คอนโซลิเดดเต็ด อินดัสตรี จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต่อมาคือบริษัทโอเว่น อิลลินอยด์ และก่อตั้ง บริษัท ไทยกล๊าส แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท ไทยกล๊าสฯ นับเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติรายแรกในไทยและในเอเชีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตมากกว่า 3,300 ตันต่อวัน จากนั้นบริษัท BJC ผู้ถือหุ้นร้อยละ 98.59 ของ TGI ได้ขยายธุรกิจอึกครั้ง ด้วยการร่วมมือกับ บริษัท โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์ หรือ O-I ซึ่งเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในโลก ในการตั้งบริษัท BJC O-I Glass Pte.Ltd. เพื่อเป็นฐานการผลิตในเอเชีย โดยการเข้าซื้อกิจการบริษัท มาลายากลาส โปรดักส์ ในประเทศไทย มาเลเซียและเวียดนาม ทำให้ BJC มีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของ BJC และ TGI ในการบุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
สวัสดิการ
- Bonus 3.5 เดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ส่วนของพนักงาน 5% / บริษัทสมทบ 7.5%) - ค่ารักษาพยาบาล 22,000 บาท ต่อคน/ปี รวมถึงบุตรและคู่สมรส - รถรับ-ส่ง - วันหยุดพักร้อนเริ่มต้น 12 วัน - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ - เครื่องแบบพนักงาน และรองเท้าทำงาน - รางวัลปฏิบัติงานนานปี - ชมรมกีฬา - พักผ่อนนอกสถานที่ และบ้านพักตากอากาศ - ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดีในวงเงิน 500,000 บาท/ปี - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ - งานเลี้ยงปีใหม่ - สหกรณ์ออมทรัพย์
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
78 หมู่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนน บางนา-ตราด กม.18
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.thaiglass.co.th/en/index.php
ใช้งานแผนที่