ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการขยายตัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน บริษัทฯ ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง
ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมการจัดการปัจจัยเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ปี
  • - สวัสดิการเบิกค่าทันตกรรม
  • - โบนัสประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ซื้อน้ำมันราคาสวัสดิการ
  • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
ติดต่อ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
81/7 หมู่ 1
ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์: 034-265-620-9
แฟกซ์: 034-265-610
เว็บไซต์: www.tvothai.com
ใช้งานแผนที่