เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมการจราจรและขนส่ง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากว่า10ปี บริษัทให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคณะทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนหลักการขนส่ง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารงานโครงการ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการที่ปรึกษาในมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้จุดมุ่งหมายหลัก คือ การให้บริการด้านที่ปรึกษาที่เน้นความเป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญระดับสากล การทำงานอย่างอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการประสานความร่วมมือ และการระดมความคิดจากประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยความตั้งใจที่จะผสมผสานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดพนักงาน - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าที่พัก - ฟิตเนส, สระว่ายน้ำ ฟรี - งานเลี้ยงวันเกิด - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเทศกาล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด (PSK Consultants Co., Ltd.)
1199 อาคารปียวรรณทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 15เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Directions
BTS สถานีอารีย์