บริษัท กรีนทรี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
นำเข้า-จำหน่าย-บริการ-ออกแบบ-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด ตู้คอนโทรลต่างๆ
ระบบรักษาความปลอดภัย(CCTV),Fire Alarm, Lighting)
งานวาล์วทุกชนิด
งานสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกชนิด
จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนทรี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
99/11 หมู่ที่ 2
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000