โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม
โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม
สวัสดิการ
  • - ตามกฏหมายกำหนด
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าวิชาเฉพาะทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม
321 หมู่ 3
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110