บริษัท พาร์ทออโตเมชั่น จำกัด
จำหน่ายผลิตติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า/ เครื่องกล(Mechatronic) สำหรับเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาร์ทออโตเมชั่น จำกัด
123/66 หมู่2
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี