บริษัท บลูริต้า จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการรับรองและอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่
อย. 20-2-00941-2-0001 (29 ธ.ค. 41) และได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล เลขที่
กอท.ฮล. 90 B204 001 11 51
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล
น้ำเป็นเครื่องดื่มและเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นน้ำจึงเป็นความสำคัญในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ น้ำทำหน้าที่ ขับสารพิษออกจากร่างกาย รักษาความชุ่มชื้นและทำให้ผิวสุขภาพดี ช่วยระบบการย่อยอาหาร
บริษัท บลูริต้า จำกัด ตระหนักความสำคัญนี้เป็นอย่างดี ผลิตน้ำดื่มตราสบายเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว
สวัสดิการ
  • - เบี้ยพิเศษตามความสามารถ
1 ตำแหน่ง
1.
23 ก.ย. 62
บัญชี การเงิน
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
15,000 หรือตามที่ตกลง
ติดต่อ
เลขที่ 42/4 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 099-217-5059