JobThai
บริษัทเอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ( Epson Precision Thailand Ltd. ) เป็นบริษัทในเครือ Seiko - Epson Group ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Crystal Device มีมาตรฐานการผลิตในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีพนักงานร่วมกันมากกว่า 20,000 คนทั่วโลก บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทที่คำนึงถึงคุณภาพในการผลิตสินค้า ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีด้วยความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ และยังให้ความสำคัญกับพนักงานภายในบริษัททุกระดับ โดยคำนึงถึงระบบความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตของพนักงานในทุกระดับ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้ง ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด) - ค่าทุนการศึกษา - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - ลาบวช - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
239-239/1 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190