Phiroonfilm Co.,Ltd.
Pre Press รับจ้างประกอบฟิล์ม ออกฟิล์ม (ImageSetter) ออก เพลท (CTP)
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน (หลังผ่านงาน 3 เดือน) - เงินกู้ยืม(ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phiroonfilm Co.,Ltd.
19/217-217 ถนนริมคลองบางค้อ
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150