PIXPROS HOUSE ดำเนินธุรกิจจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ด้านการถ่ายภาพ รวมถึงกิจกรรมก้านการถ่ายภาพต่างๆ ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี เพราะ PIXPROS HOUSE เน้นหนักในเรื่องการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพอย่างแท้จริง
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกซ์โปรส์เฮ้าส์
1575/7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.pixproshouse.net
ใช้งานแผนที่