บริษัท เน็ตดีไซน์ จำกัด
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อันดับ 1 ของเมืองไทย ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 11 สาขา เปิดดำเนินงานมาแล้ว 13 ปี ต้องการผู้ร่วมงานเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง รักความก้าวหน้า
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ยูนิฟอร์ม -ผ่านการทดลองงานมีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ตดีไซน์ จำกัด
อาคารฟอร์จูนชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.netdesign.ac.th