บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ห้องแลป และเครื่องมือแพทย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด
29/4 หมู่ 9 ถนนนครอินทร์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10150
เว็บไซต์: www.pulsescience.co.th
ใช้งานแผนที่