บริษัท กนกกร พร็อบเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการ ให้เช่าชื้อขายอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
สวัสดิการ
ประกันสังคม ปันผลปลายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กนกกร พร็อบเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
143/7-8
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700