บริษัท มาสเตอร์ คัลเลอร์ เพ้นท์ จำกัด
รับเหมาทาสีโครงการหรืออาคารสูง ดําเนินธุระกิจประมาณ8 ปี
สวัสดิการ
bonus ทุกปี ,สวัสดิการตามกฏหมายกําหนด วันเสาร์ทํางานครึงวัน,จัดเลี้ยงประจําปีหรือสังสรรค์พนักาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาสเตอร์ คัลเลอร์ เพ้นท์ จำกัด
21/187 ซ.ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.mastercolour-paint.com