บริษัท รอยัลสุวรรณภูมิ โลจิสติก จำกัด
เป็นนายหน้าตัวแทน บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Shipping & Freight Forwarder)
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัลสุวรรณภูมิ โลจิสติก จำกัด
1/31 อาคารบางนาธานี ชั้น 15 ห้อง บี1 ซ.บางนา-ตราด 34 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่