บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทผลิตอาหารสัตว์ หนึ่งในบริษัทกลุ่ม GFPT ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และสินค้าปศุสัตว์ส่งออกอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯได้มีแผนการ ขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ตั้งแต่ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ไปจนถึงฟาร์มไก่เนื้อ เพื่อรองรับความต้องการเนื้อไก่ที่มากขึ้นของการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพ ยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ มีการจัดวางระบบการผลิตให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล และผ่านการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001 และ The British Retail Consortium (BRC) ซึ่งเป็นหลัก ประกันที่สำคัญต่อการขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ต่อไปอย่างราบรื่น
สวัสดิการ
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าอาหารต่อวัน
 • - โบนัสประจำปี
 • - หอพักพนักงาน
 • - รถรับส่งบุตรหลานพนักงานไปโรงเรียน
 • - Internet หอพักฟรี
 • - โรงอาหารราคาสวัสดิการพนักงาน
 • - ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - รถรับส่งกลับกรุงเทพทุกวันหยุด
 • - ดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส.สวัสดิการพนักงาน
 • - ร้านค้าสวัสดิการภายในโรงงาน
 • - ห้องออกกำลังกาย
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่ง
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - เงินกู้ยืม กรณีฉุกเฉิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
เว็บไซต์: www.ktfood.co.th
ใช้งานแผนที่