บริษัท พี.อาร์. พลาสติค เมดิคอล โพรดักส์ จำกัด
บริษัทเปิดกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยดำเนินกิจการ เกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงงานได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001 และ GMP
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัส 3. สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.อาร์. พลาสติค เมดิคอล โพรดักส์ จำกัด
657 ถนนอ่อนนุช
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250