บริษัท พระราม 4 ฮอนด้าคาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และศูนย์บริการซ่อมมาตรฐาน เพื่อให้บริการลูกค้าครบวงจร และให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าด้วยความใส่ใจ ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
สวัสดิการ
1) ประกันสังคม 2) ประอุบัติเหตุกลุ่ม 3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พระราม 4 ฮอนด้าคาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
1658/1 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110