บริษัท พรเจริญขนส่ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญขนส่ง เริ่มดำเนินกิจการในปีพ.ศ. 2545 ทุนการจดทะเบียนนิติบุคคล 3,000,000 บาทบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และในทะเลภายในประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - โอที - มีการส่งอบรม/สัมมนาประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรเจริญขนส่ง จำกัด
1749/4 หมู่ที่1 ซอยสุขุมวิท 109
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่