ที่ปรึกษาให้บริการพัฒนาด้วยระบบ SAP
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ ชีวิตและอุบัติเหตุ, ค่าทำแว่นตาและค่าทำฟัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พริซึ่ม อินฟอร์เมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
268 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.prisminfo-th.com