บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 ในนามของ บริษัท โรงงานน้ำตาลไทย จำกัด ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ได้ขยายกิจการพร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด และธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด บริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด กำลังขยายฐานการผลิตโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี กำลังผลิต 36000 ตันอ้อย/วัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี ประมาณ 2 เดือน - บ้านพักพนักงาน น้ำ ไฟฟ้า ฟรี - ค่าล่วงเวลา ช่วงหีบอ้อย OT วันละ 4 ชม ทุกวัน - วันหยุดประจำปี - ประกันชีวิตหมู่ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
118 หมู่ 10 บ้านคำบง
ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เว็บไซต์: thaisugarmill.com
ใช้งานแผนที่