เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2543 โดยผลิตและจำหน่ายโปรแกรมทั้งที่เป็นมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้บริการด้านการวางระบบ, จัดหา และให้คำปรึกษาทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แก่ลูกค้าองค์กร, บริษัทเอกชน รวมถึงลูกค้ารายย่อยทั่วไปด้วย
สวัสดิการ
  • -เงินเดือนประจำ
  • -ประกันชีวิต
  • -ประกันสังคม
  • -ค่าน้ำมัน
  • -คอมมิสชั่น
  • -โบนัส
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -Incentive
1 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
pinlocation
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
ติดต่อ
134 ซ.บรมราชชนนี 117 ถ.บรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 02-888-7985
แฟกซ์: 02-888-7985
เว็บไซต์: www.firstpro.co.th
ใช้งานแผนที่