JobThai
องค์กรอินเทคค์ กำลังเจริญเติบโต ขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการผู้ร่วมงาน ที่รักความก้าวหน้า ความท้าท้าย มีศักยภาพและสมรรถภาพสูงมาร่วมงานกับบริษัท
สวัสดิการ
- เสื้อฟอร์ม 6 ตัว - อาหารฟรี 3 มื้อ(ยกเว้นระดับ ผจก.แผนกขึ้นไป) - หอพักในบริเวณบริษัทฯฟรี - รถรับ-ส่งฟรี สาย สมุทรสงคราม (แม่กลอง) - ประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน - ดูงานและฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ฝึกอบรมภายในและภายนอก - ตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องสมุด - การแข่งขันกีฬาประจำปี - โบนัสประจำปี
30
ติดต่อ
INTEQC GROUP
77/12 ม.2
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.inteqcgroup.com
วิธีการเดินทาง
http://www.inteqcgroup.com/assets/files/inteqc_map.pdf