ร้านคอมพิวเตอร์ เอ็นบี โซลูชั่น
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านคอมพิวเตอร์ เอ็นบี โซลูชั่น
เอ 23-24 ชั่น1 ไอทีแกรนด์ บางแค
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160