บริษัท แนฟเท็ค จำกัด ทำการออกแบบและพัฒนา รวมถึงค้นคว้าวิจัย ระบบ GPS Traking ทั้งแบบ real time ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งเรามีพร้อมทั้ง hardware และ software ที่เป็นแบบมาตราฐาน และแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แนฟ เท็ค จำกัด
58 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.navtech.in.th