โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนเอกชน เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนิืนการมากว่า 40 ปี
สวัสดิการ
  • - อาหารกลางวัน
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนวิชัยวิทยา
20/1 ม.6 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150