บริษัท พลัส โซลูชั่น จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้คำปรึกษา พัฒนา วางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และมีความยืดหยุ่นการใช้งานในระดับสูง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์ ร่วม 10 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัส โซลูชั่น จำกัด
3089/60 ซอย สุขุมวิท 101/2
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.plussolution.co.th