โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียนอาร์ต
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียนเปิดดำเนินการสอนที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว มาตั้งแต่ ปี 2544 โดยเปิดดำเนินการสอนศิลปะให้กับเด็ก ๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียนอาร์ต
ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900