ร้าน สกลรัฐ อิควิปเม้น
ค้าปลีก ส่ง เครื่องมือก่อสร้าง
เข้างาน 8.30 พักเที่ยง 1 ชม เลิกงาน 17.30
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน 8,500-10,000
  • - มีค่า ขยันไม่หยุดงาน 1,000/ เดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้าน สกลรัฐ อิควิปเม้น
เลขที่ 93/25-26 ซ.พระเจ้าตากสิน 22 ถ.ตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600