P.T. Consultant Accounting & Audit Services
พี.ที.คอนซัลแทนท์ เป็นสำนักงานบัญชีมีทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานบัญชี งานภาษีอากร และ งานตรวจสอบบัญชี โดยเรายืดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา - จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย - ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และ ภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.T. Consultant Accounting & Audit Services
427/6 อาคารไดมอนด์ ทาวเวอร์ ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500