โรงเรียนภัทรดล
โรงเรียนเอกชน เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - อาหารกลางวันฟรี
  • - และสวัสดิการครู ร.ร.เอกชน
ติดต่อ
โรงเรียนภัทรดล
109 หมู่ 5
ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
ใช้งานแผนที่
event langing page