บริษัท พี่น้องกายสิทธิ์ จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2550 ดำเนินธุรกิจ ผลิตรายการ TV สื่อโฆษณา จัดงาน EVENT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี่น้องกายสิทธิ์ จำกัด
5/64 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่