บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ สายธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและซอสต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้า คิงส์คิทเช่น (KING'S KITCHEN) ตลอดจนผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของประเทศคู่ค้าในต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น, กลุ่มประเทศยุโรป, ประเทศแถบตะวันออกกลาง, แคนาดา, มาเสเซีย ฯลฯ รองรับการขยายงานและพัฒนาสินค้าใหม่ๆกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรพย์, ยูนิฟอร์ม, รถรับส่ง, โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
326 ถ.รัตนราช
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560