บริษัท กสิกรไทย เฟอร์ติไลเซอร์ กาญจนบุรี จำกัด
ผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี แร่เสริมปรับสภาพดิน เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชผัก เครื่องมือเพื่อการเกษตร สำหรับไร่อ้อย ข้าวโพด ยางพารา นาข้าวอาหารสัตว์ (แร่ธาตุโค หมู ไก่ เป็ด ปลา นก กระต่าย แมว สุนัข )
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ, วันหยุดประจำสัปดาห์, เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าส่งเสริมการขาย พักร้อน ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กสิกรไทย เฟอร์ติไลเซอร์ กาญจนบุรี จำกัด
34/1 ถ.วิสุทธิเทพ
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ใช้งานแผนที่