ร้านพรรณธิการณ์รุ่งเรือง
บริษัทเปิดดำเนินการ มาได้ 1 ปี เป็นบริษัทที่จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ทางการเกษตร และพืชผลทางการเกษตร
Benefits
  • มีประกันสังคม
  • มีโบนัสรายปี
There are currently no positions available.
Contacts
ร้านพรรณธิการณ์รุ่งเรือง
116 หมู่ 1
ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160