เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2528 ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมี และเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้แก่มหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิบไทย จำกัด
44 / 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.gibthai.com