เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2528 ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมี และเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้แก่มหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กิบไทย จำกัด
44 / 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Website: www.gibthai.com
event langing page